Quy Định Sử Dụng

Để các bạn hiểu rõ hơn về quy định sử dụng website 24hexpress.vn của chúng tôi. Chúng tôi xin gửi đến các bạn những quy định sau đây:

1) Tuân thủ các điều khoản sử dụng

Việc các bạn truy cập vào website 24hexpress.vn của chúng tôi là các bạn đã đồng ý tuân thủ những điều kiện cũng như những quy định sau. Đặc biệt, các bạn lưu ý phải thường xuyên cập nhật lại những điều khoản sử dụng của chúng tôi để nắm rõ những thông tin.

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung.. các điều khoản bất cứ lúc nào. Việc quý khách sử dụng tiếp tục trang web 24hexpress.vn của chúng tôi, sau khi chúng tôi thay đổi điều khoản, đồng nghĩa với việc quý khách tuân thủ và đồng ý với điều khoản sử dụng thay đổi mà chúng tôi đưa ra.

2) Đảm bảo tính minh bạch thông tin

Những gì chúng tôi chia sẻ, và đăng tải trên website của chúng tôi đều nhằm mục đích chia sẻ và cung cấp những thông tin hữu ích, các kiến thức cũng như sản phẩm.. được chúng tôi đánh giá, thu thập và sàn lọc từ nhiều nguồn khác nhau đề được trích dẫn rõ ràng.

Những điều chúng tôi tuyệt đối cấm, không đăng tải những nội dung liên quan đến như :

  • Nội dung bất hợp pháp không tuân thủ theo quy định pháp luật
  • Nội dung mang tính chất bạo lực, nguy hiểm, xuyên tạc nhằm mục đích chống phá nhà nước hoặc xúc phạm danh dự, bêu rếu, nói xấu người khác
  • Nội dung dành cho người lớn
  • Nội dung có liên quan đến cách thức ăn cắp thông tin, dữ liệu của người khác
  • Nội dung liên quan đến bia rượu, thuốc lá, má túy… dùng để tiêu khiển.

3) Những điều khoản về bảo mật thông tin

Để biết thêm thông tin những điều khoản bảo mật thông tin, các bạn có thể tìm đọc tại đây trang Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

4) Kết nối đến trang web khác

Trang web của chúng tôi có cung cấp một số kết nối hay còn gọi là liên kết đến các website (nguồn) bên ngoài. Các bạn phải tự chịu trách nhiệm khi thao tác với các kết nối này. Chúng tôi không có trách nhiệm kiểm tra hay xác thực tính chính xác nội dung đến từ các liên kết đó.

Ngoài ra, chúng tôi cũng từ chối chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến pháp lý về sự xác thực, tính chính xác của nội dung cũng như mức độ an toàn thông tin. Cho dù có che đi hay hiển thị nội dung trên website và nguồn dữ liệu nói trên.

5) Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung xuất hiện trên trang web này, bao gồm cả bố cục website có thể không thuộc sở hữu độc quyền khai thác của 24hexpress.vn hay những nhà cung cấp khác. Việc bạn sử dụng hay trích dẫn, tất cả đều không được gây thiệt hại đến 24hexpress.vn. Và luôn tuân thủ các quy định sau:

  • Mọi trích dẫn và sao chép nội dung trên website 24hexpress.vn với bất kỳ mục đích gì của bạn, thì phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền (1).
  • Tuyệt đối không được sử dụng vào mục đích thương mại (2).

6) Điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, hoặc  đóng mọi hoạt động liên quan đến website này bất cứ lúc nào. Mọi thông tin cũng như thắc mắc vui lòng liên hệ ban quản trị website.